• نام هتل
 • King
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 36 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 62 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 36 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Baxos
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 45 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 65 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 45 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Bella
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 45 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 65 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 45 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Comfort
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 53 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 95 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 53 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Shirak
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 56 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 95 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 56 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Royal Plaza
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 71 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 125 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 71 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Imperial Palace
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 80 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 143 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 80 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ani Plaza
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 89 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 151 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 89 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Radisson Blu Hotel Yerevan
 • دو تخته
 • 1,875,000 تومان + 163 دلار
 • یک تخته
 • 1,875,000 تومان + 270 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,875,000 تومان + 163 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,335,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات تور

امکانات تور :
بیمه مسافرتی
راهنمای تور
ترانسفر فرودگاهی

30 کیلو بار
خدمات هتل
خدمات پرواز
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه

گشت شهری :
گشت نیم روز بدون ناهار

توضیحات
نرخ نوزاد 180000 تومان می باشد.
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :