• نام هتل
 • Aksan Hotel
 • دو تخته
 • 3,025,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,690,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,365,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,685,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Kaya Prestige
 • دو تخته
 • 3,760,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,785,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,685,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Karaca Izmir hotel
 • دو تخته
 • 3,760,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,785,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,735,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,685,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ramada Plaza Izmir hotel
 • دو تخته
 • 3,900,000 تومان
 • یک تخته
 • 5,230,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,800,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,685,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilton Izmir hotel
 • دو تخته
 • 5,010,000 تومان
 • یک تخته
 • 7,490,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,355,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,685,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات تور

راهنمای تور
30 کیلو بار
ترانسفر از فرودگاه به هتل
ترانسفر از هتل به فرودگاه

توضیحات
نرخ نوزاد 395000 تومان می باشد
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :