• نام هتل
 • Fishermens Harbour Urban hotel
 • دو تخته
 • 49,815,000 تومان
 • یک تخته
 • 54,420,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 48,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 45,720,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Patong Heritage
 • دو تخته
 • 50,070,000 تومان
 • یک تخته
 • 54,150,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 48,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 47,020,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The ASHLEE Plaza Patong
 • دو تخته
 • 50,200,000 تومان
 • یک تخته
 • 54,010,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 50,420,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 47,020,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Andakira hotel
 • دو تخته
 • 50,540,000 تومان
 • یک تخته
 • 55,690,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 49,890,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 47,900,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Marina Phuket
 • دو تخته
 • 50,900,000 تومان
 • یک تخته
 • 56,270,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 50,070,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 47,520,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • ibis Phuket Patong
 • دو تخته
 • 51,320,000 تومان
 • یک تخته
 • 56,370,000 تومان
 • کودک با تخت
 • تومان
 • کودک بدون تخت
 • تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Deevana Patong Resort
 • دو تخته
 • 51,410,000 تومان
 • یک تخته
 • 56,500,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 48,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 48,320,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Novotel Phuket
 • دو تخته
 • 55,200,000 تومان
 • یک تخته
 • 63,520,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 51,870,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 47,420,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
خدمات تور
توضیحات
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :