• نام هتل
 • Santur Hotel Kusadasi
 • دو تخته
 • 3,450,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,855,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,045,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Dabaklar Hotel
 • دو تخته
 • 3,895,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,495,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,270,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Panorama Hill
 • دو تخته
 • 4,260,000 تومان
 • یک تخته
 • 5,070,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,450,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Le Bleu Hotel & Resort Kusadasi
 • دو تخته
 • 5,395,000 تومان
 • یک تخته
 • 6,795,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ramada Resort Kusadasi & Golf
 • دو تخته
 • 5,395,000 تومان
 • یک تخته
 • 6,795,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,035,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Suhan360 Hotel & Spa
 • دو تخته
 • 5,495,000 تومان
 • یک تخته
 • 6,960,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Aqua Fantasy Aquapark Hotel
 • دو تخته
 • 6,690,000 تومان
 • یک تخته
 • 8,695,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,665,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Sunis Efes Royal Palace
 • دو تخته
 • 9,095,000 تومان
 • یک تخته
 • 12,360,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 5,880,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 2,590,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
خدمات تور

بلیط رفت وبرگشت هواپیمای اطلس گلوبال-اقامت درهتل به مدت 6 شب و 7 روز-بیمه مسافرتی

توضیحات
-نرخ کودک زیر 2 سال 470/000 تومان می باشد. -پرداخت حداقل 50% به هنگام ثبت نام الزامی است . -مسئولیت کنترل پاسپورت از بابت ممنوعیت خروج از کشور و تاریخ اعتبار پاسپورت به عهده مسافر می باشد.
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :