• نام هتل
 • Grand Hotel
 • دو تخته
 • 2,150,000 تومان
 • یک تخته
 • 2,510,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Toscano
 • دو تخته
 • 2,800,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,820,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,690,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Primavera hotel
 • دو تخته
 • 2,915,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,040,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Gremi
 • دو تخته
 • 3,030,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,270,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Iveria Inn
 • دو تخته
 • 3,300,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,820,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,720,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Dolabauri
 • دو تخته
 • 3,300,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,820,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,260,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ameri Plaza
 • دو تخته
 • 3,370,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,950,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Cron Palace
 • دو تخته
 • 3,370,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,950,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,490,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Astoria
 • دو تخته
 • 3,650,000 تومان
 • یک تخته
 • 5,510,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Preference Hualing
 • دو تخته
 • 3,950,000 تومان
 • یک تخته
 • 6,090,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,650,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ambasadori
 • دو تخته
 • 3,950,000 تومان
 • یک تخته
 • 6,090,000 تومان
 • کودک با تخت
 • ندارد
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
کپی پاسپورت با 6 ماه اعتبار
خدمات تور

ترنسفر رفت و برگشت فرودگاهی ، بیمه مسافرتی، لیدر فارسی زبان،اقامت در هتل با صبحانه.

توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 250.000 تومان میباشد.
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :