• نام هتل
 • دو تخته
 • ۲/۷۹۵/۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Diplomat Hotel Baku
 • دو تخته
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۳۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۲,۹۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۲,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۶۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۰۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۰۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۱۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۳,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۲۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۴۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۵۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۵۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۷۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Holiday INN
 • دو تخته
 • ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Virginia Park
 • دو تخته
 • ۳,۶۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۵,۱۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hyatt Regency
 • دو تخته
 • ۳,۸۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۴,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۲,۸۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۳,۹۴۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۵,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۴,۰۵۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۵,۶۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۳,۵۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • ۴,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • یک تخته
 • ۶,۴۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک با تخت
 • ۳,۷۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • کودک بدون تخت
 • ۱,۹۹۵,۰۰۰ تومان تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با ۷ ماه اعتبار – ۱ قطعه عکس ۳*۴
خدمات تور

گشت شهری : بازدید از بام باکو وشهید لرخیابانی – بازدید از ایچری شهر و قیزقالا(شهر قدیمی باکو وقلعه دختر ) – بازدید ازوینز باکو و پارک ملی با پرداخت ورودیه – پذیرایی در رستوران مخصوص

توضیحات
نرخ کودک زیر 2 سال 595.000 تومان است. کمیسیون کودک 50% بزرگسال می باشد
نام آژانس : لاچین سیر
تلفن : 41664166 - 021
آدرس : شهرک غرب - میدان صنعت - خیابان فرحزادی - مجتمع تجاری شهرک غرب - طبقه 4 - واحد 24