• نام هتل
 • Consul Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 122 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 182 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 105 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Azalea Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 122 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 182 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 105 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • QafqaZ Park Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 146 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 215 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 125 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Azcot Baku Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 160 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 260 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 125 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Af Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 160 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 260 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 125 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Empire Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 160 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 260 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 125 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Central Park Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 165 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 265 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 135 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Riviera Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 172 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 285 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 135 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Rich Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 172 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 285 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 135 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Don Dar Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 222 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 330 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 140 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 222 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 215 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 125 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Baku Sport hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 222 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 330 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 140 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Qafqaz Point Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 231 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 346 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 145 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Grand Hotel Europe Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 242 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 380 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 180 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Shah Palace Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 245 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 420 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 200 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Intourist Hotel Baku Autograph Collection
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 280 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 460 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 265 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Pullman Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 280 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 460 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 265 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Boulevard Side Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 300 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 480 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Park Inn by Radisson Baku Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 300 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 480 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hyatt Regency Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 310 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 512 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 270 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Holiday Inn Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 310 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 512 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 270 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Bilgah Beach Hotel
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 390 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 640 دلار
 • کودک با تخت
 • ندارد
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Fairmont Baku, Flame Towers
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 430 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 760 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 345 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilton Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 430 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 760 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 345 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • JW Marriott Absheron Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 470 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 820 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 345 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Four Seasons Hotel Baku
 • دو تخته
 • 1,550,000 تومان + 630 دلار
 • یک تخته
 • 1,550,000 تومان + 1,225 دلار
 • کودک با تخت
 • 1,550,000 تومان + 360 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان + 45 دلار
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور

بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ایران ایر، 4 شب اقامت در هتل با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي ، گشت شهری ، راهنمای فارسی زبان ، بیمه مسافرتی

توضیحات
1- پرواز بصورت چارتر و غير قابل استرداد مي باشد . 2- نرخ کودک زیر 2 سال 390 هزار تومان می باشد . 3-پرداخت 50 % وجه هنگام ثبت نام الزامی است. 4- مسئوليت كنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام كننده مي باشد و آژانس لاچین سیر هيچگونه مسئوليتي در قبال ممنوعيت خروج از كشور مسافر ندارد . 5- صدور ویزا در فرودگاه و به قیمت 26 دلار می باشد که در زمان ورود از مسافر اخذ می گردد .
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :