• نام هتل
 • like
 • دو تخته
 • 2,100,000 تومان
 • یک تخته
 • 2,445,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,015,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Le Grande
 • دو تخته
 • 2,325,000 تومان
 • یک تخته
 • 2,845,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,150,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilltop
 • دو تخته
 • 2,365,000 تومان
 • یک تخته
 • 2,935,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,195,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hotel GNG
 • دو تخته
 • 2,510,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,115,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,285,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Golden Palace
 • دو تخته
 • 2,640,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,380,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,425,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Colombi
 • دو تخته
 • 2,640,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,380,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,425,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • L Plaza
 • دو تخته
 • 2,940,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,985,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,590,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Georgian Holiday
 • دو تخته
 • 3,075,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,250,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,685,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Preference Hualing
 • دو تخته
 • 3,995,000 تومان
 • یک تخته
 • 6,040,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Mercure Tbilisi Old Town
 • دو تخته
 • 4,650,000 تومان
 • یک تخته
 • 7,345,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,780,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Holiday Inn tbilisi
 • دو تخته
 • 5,255,000 تومان
 • یک تخته
 • 8,565,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,170,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Radisson Blu Iveria
 • دو تخته
 • 5,910,000 تومان
 • یک تخته
 • 9,825,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,610,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Biltmore
 • دو تخته
 • 6,695,000 تومان
 • یک تخته
 • 10,695,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 5,125,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,750,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فروگاهی -لیدر فارسی زبان

توضیحات
نرخ نوزاد 350/000 تومان میباشد صدور بیمه افراد بالای 60 سال بعهده شخص مسافر است پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :