• نام هتل
 • Grand Liza
 • دو تخته
 • 2,880,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 4,020,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,270,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Topkapi Sabena
 • دو تخته
 • 3,260,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 4,020,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,500,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Cumbali Plaza
 • دو تخته
 • 3,260,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 4,780,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,500,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Blueway City
 • دو تخته
 • 3,340,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 4,860,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,960,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • All Seasons
 • دو تخته
 • 3,560,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 5,240,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,650,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Matiat
 • دو تخته
 • 3,640,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 4,780,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,650,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Kervansaray
 • دو تخته
 • 4,030,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 6,060,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,850,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Icon Istanbul
 • دو تخته
 • 4,100,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 6,380,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,880,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Grand Halic
 • دو تخته
 • 4,100,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 6,380,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,880,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Marble
 • دو تخته
 • 4,250,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 6,000,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,960,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Konak Taksim
 • دو تخته
 • 4,620,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 7,580,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,190,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Green Park Taksim
 • دو تخته
 • 4,710,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 5,970,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,350,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Avantgarde Taksim
 • دو تخته
 • 4,880,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 8,090,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,270,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Grand Cevahir Hotel Convention Center
 • دو تخته
 • 4,930,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 7,440,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,340,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Metropolitan Taksim
 • دو تخته
 • 5,090,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 6,950,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,400,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • larespark
 • دو تخته
 • 5,210,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 7,750,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,440,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilton Bomonti
 • دو تخته
 • 5,640,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 9,440,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,350,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Elite World
 • دو تخته
 • 6,400,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 10,280,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 3,780,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Conrad Istanbul Bosphorus
 • دو تخته
 • 9,190,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 16,620,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 5,470,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hilton Bosphorus Istanbul
 • دو تخته
 • 9,190,000 تومان + 10 دلار
 • یک تخته
 • 16,620,000 تومان + 10 دلار
 • کودک با تخت
 • 4,030,000 تومان + 10 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 1,790,000 تومان + 10 دلار
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
اعتبار گذرنامه حداقل 7 ماه
خدمات تور

رفت و برگشت با قشم ایر
3 شب و 4 روز
اقامت در هتل
بیمه مسافرتی
ترانسفر فرودگاهی
گشت شهری
70% مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامی است.

توضیحات
نرخ تور برای کودک زیر 2 سال 390.000 تومان می باشد. درصورت عدم درخواست ترانسفر 10 دلار از تور کسر خواهد شد
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :