تور مالزی

تور مالزی مهر ۹۷

 • نام هتل
 • Sandpiper Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 80 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 198 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 70 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 32 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Sani Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 80 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 198 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 70 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 32 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Pacific Express Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 80 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 198 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 70 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 32 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Metro Hotel Bukit Bintang
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 90 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 218 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 80 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 36 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ancasa Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 110 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 219 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 100 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 44 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • WP Hotel
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 115 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 268 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 105 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 46 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Royale Chulan Bukit Bintang
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 130 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 271 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 120 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 52 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Federal
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 145 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 327 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 135 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 62 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Furama Bukit Bintang, Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 145 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 327 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 135 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 62 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Verdant Hill
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 150 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 332 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 145 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 62 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Swiss Garden
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 165 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 386 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 155 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 66 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Novotel Hotel Kuala Lampur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 170 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 386 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 160 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 68 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Seri Pacific Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 170 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 350 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 160 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 68 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Dorsett Regency
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 180 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 404 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 170 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 72 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Melia
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 190 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 416 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 180 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 76 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Concorde Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 190 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 416 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 180 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 76 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Impiana KLCC Hotel
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 200 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 436 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 185 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 80 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hotel Istana Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 205 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 440 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 195 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 82 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Royal Chulan Kuala Lampur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 240 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 515 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 230 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 96 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Park Royal
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 240 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 515 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 230 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 96 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Renaissance Kuala Lumpur Hotel
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 240 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 515 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 230 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 96 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Grand Millennium Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 290 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 637 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 116 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Sheraton Imperial Kuala Lumpur Hotel
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 290 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 637 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 280 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 116 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • InterContinental Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 320 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 674 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 310 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 128 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Majestic Hotel Kuala Lumpur
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 460 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 907 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 450 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 184 دلار
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ritz Carlton
 • دو تخته
 • 2,990,000 تومان + 510 دلار
 • یک تخته
 • 2,990,000 تومان + 1086 دلار
 • کودک با تخت
 • 2,250,000 تومان + 500 دلار
 • کودک بدون تخت
 • 2,250,000 تومان + 204 دلار
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
گذرنامه با 7 ماه اعتبار
خدمات تور

بليط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان ، 7 شب اقامت با صبحانه ، ترانسفر فرودگاهي
راهنما ، بیمه مسافرتی ، سیم کارت ، یک گشت شهری

توضیحات
1-پرواز بصورت چارتر و قوانین کنسلی براساس قوانین ایرلاین و سازمان میراث فرهنگی محاسبه می گردد. 2-نرخ کودک زیر 2 سال 190/000 تومان می باشد
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :