• نام هتل
 • Polo Tbilisi hotel
 • دو تخته
 • 2,015,000 تومان
 • یک تخته
 • 2,480,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 1,900,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Le Grande
 • دو تخته
 • 2,325,000 تومان
 • یک تخته
 • 2,965,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,095,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Hotel GNG
 • دو تخته
 • 2,635,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,565,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,230,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Vilton
 • دو تخته
 • 2,755,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,855,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Colombi
 • دو تخته
 • 2,755,000 تومان
 • یک تخته
 • 3,855,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,345,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • L Plaza
 • دو تخته
 • 2,925,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,145,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,465,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Georgian Holiday
 • دو تخته
 • 3,215,000 تومان
 • یک تخته
 • 4,550,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,695,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Tbilisi Park
 • دو تخته
 • 3,510,000 تومان
 • یک تخته
 • 5,310,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 2,925,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Ameri Plaza
 • دو تخته
 • 3,680,000 تومان
 • یک تخته
 • 5,710,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,100,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Preference Hualing
 • دو تخته
 • 4,425,000 تومان
 • یک تخته
 • 7,270,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,560,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Museum
 • دو تخته
 • 4,425,000 تومان
 • یک تخته
 • 7,095,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 3,500,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Holiday Inn tbilisi
 • دو تخته
 • 5,240,000 تومان
 • یک تخته
 • 8,720,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • Mercure Tbilisi Old Town
 • دو تخته
 • 5,300,000 تومان
 • یک تخته
 • 8,835,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 4,080,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات
 • نام هتل
 • The Biltmore
 • دو تخته
 • 6,285,000 تومان
 • یک تخته
 • 9,415,000 تومان
 • کودک با تخت
 • 5,820,000 تومان
 • کودک بدون تخت
 • 1,550,000 تومان
 • توضیحات

اطلاعات تور

نوع سفر
هوایی
مدارک مورد نیاز
پاسپورت با 7 ماه اعتبار
خدمات تور

بلیط رفت و برگشت-ترانسفر فروگاهی -لیدر فارسی زبان

توضیحات
نرخ نوزاد 350/000 تومان میباشد صدور بیمه افراد بالای 60 سال بعهده شخص مسافر است پرداخت 50% مبلغ تور در زمان ثبت نام الزامی می باشد پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد
نام آژانس :
تلفن :
آدرس :